معرق کاری

دوران نوجوانی و جوانی از آن زمانهایی است که انسان باید قدرش را بداند هر هنر و حرفه ای را که در این دوران یاد گرفتی برایت ماندگار است اما بعد اینقدر مسولیت برایت بوجود می آید که وقت نمی کنی به علائقت بپردازی.

هرچه باشد در جهان  دارد  عوض     در عوض حاصل شود ما را غرض

آن چه باشد بی عوض اندر جهان     عمر باشد  قدر  عمرت  را  بدان

/ 1 نظر / 66 بازدید