آخرین زمان

ای رهبر حق شناس و آگاهم __تا لحظه مرگ با تو همراهم__امروز که راه عشق پر پیچ است__حکم آنچه تو میکنی دگر هیچ است

 
دیروز نهضت سبز جنگل برای کوتاه کردن دست استکبار و امروز نهضت سبز لجنزار برای؟!
نویسنده : - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٢
 

دیروز میرزا در جنگل میجنگید بر ضد شرق و غرب ,امروز موسوی در شهر میجنگد برای غرب . دیروز سر میرزا جدا شد برای نهضت اسلام سبز محمدی و امروز سر جدا میکنند برای اسلام سبز آمریکایی .دیروز خودی ها به حکومت سبز جنکل از پشت خنجر زدند و امروز همان خنجر سبز در پشت ما و در دست دوستان ماست ,دیروز سبز ها تفنگ در دست داستند و امروز چماق, دیروز میگفتند زبان سرخ سر سبز را به باد میدهد و امروز تن سبز میخواهد کشور سرخ لاله ها را به باد که نه به دشمن بدهد ,دیروز مردان مرد خانه و کاشانه را گذاشتند و ضد ظلم و فساد فیام کردند و امروز نامردان در خانه و کاشانه برای ظالم قیام میکنند.دیروز سبزی, سبزی اندیشه بود و امروز سبزی جوهر دیروز با دیدن رنگ سبز در ذهن خدا و حرم امامان در ذهن تداعی میشد و امروزه دختران بد حجاب جوهری و اگر دشمن در کودتا علیه نظام ناموفق بود در کودتا و ترور سبز کاملا موفق عمل کرد نهضت سبز جنگل را با چماقدار قلدر از ریشه زدند و نهضت سبز ما را هم میخواستند و نتوانستد با این تفاوت که آن زمان یک زورگو سبزی را نابود کرد و امروز برایمان در خیابان لشکر کشیده اند که دیروز نهضت سبز جنگل برای کوتاه کردن دست استکبار از میهن بود و امروز نهضت سبز لجنزار برای باز گرداندن بیگانه

تازیخ تکرار میشود و بازی ها میکند اینکه پریروز سبز نماد استکبار ستیزی بود و دیروز نماد شیعه و امروز نماد استکبار  اینکه چگونه یک مفهوم از اصل خود تهی میشود و به ضد خود بدل میشود شعبده زر و زورمندان است روزیکه قاضی پر آوازه با دیدن سکه های زر حکم قتل کسی را میدهد که تا روز قبل او را جانشین بر حق میدانست و امروز نام حسین را با نام کسی می آورند که نماد همان قاضی است که عمری چیزی ساخته و در پایان قطعه زیرین را میکشد تا برج فرو بریزد  و یا زمانیکه با استفاده از مجسمه پیامبر خدا بت پرستی را رواج دادند و یا اینکه به اسم اسلام مسلمان کشی را راه انداختند این هنر هنرمندان است و هنر ما اینکه با اینهمه شاهد تاریخی  و اینهمه سند و مدرک باز فریب میخوریم نه برای اینکه در تاریخ ندیده ایم چگونه از خودمان برای نابودی خودمان استفاده میکنند برای اینکه ما از تاریخ درس نمیگیریم و قومی که از گذشته درس نگیرد آینده ای نخواهد داشت و خدا را شکر میکنم که پشت دشمن شکستیم چون اگثریت هستیم و در روز محک خوردن ادعا ها خون قرمز ما سبز لجنزار را دفن خواهد کرد

 
comment نظرات ()